Start module hartfalen

We willen u graag goed ondersteunen bij het in gebruik nemen van de hartfalen module.

Wilt u voor ons de onderstaande vragen beantwoorden?


Is er ondersteuning nodig vanuit de leverancier (VitalHealth) om deze module op de juiste wijze te kunnen gebruiken? *

Zo ja, wilt u dan mailen naar support@vitalhealthsoftware.com met 2 tijdstippen waarop het voor u mogelijk is om gebeld te worden? Wilt u ook het nummer vermelden waarop u bereikbaar bent? *

Heeft u de module reeds gebruikt om consulten van patienten vast te leggen? *

Heeft u de module reeds gebruikt om berichten uit te wisselen met de cardioloog? *

Wordt de informatie in deze module op de juiste wijze uitgewisseld met het HIS? *

Heeft u nog andere feedback punten t.a.v. het gebruik van deze module? *

Hartelijk dank voor uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Zorggroep Synchroon