Patientenaantallen voor incasso 3+ gelden GGZ

Naam huisartsenpraktijk? *

Wat is uw totaalpopulatie binen uw praktijk op 1-1-2015? *

Wat is uw populatie verzekerden bij CZ? *

Wat is uw populatie verzekerden bij VGZ? *