Evaluatie consultatieregeling GGZ - Zorggroep Synchroon

Wilt u zo vriendelijk zijn ondertaande vragen in te vullen ter evaluatie van de consultatieregeling zorggroep Synchroon. Het is mogeiijk om bij de meeste gestructureerde antwoorden een extra toelichting te typen. Deze keuze laten we over aan u.

Ik ben een *

Was u op de hoogte van het doel van consultatie? *

Heeft u vooraf voldoende instructie gehad over werkwijze consultatie? *

Heeft u vooraf voldoende instructie gehad in de werkwijze KIS? *

Was u het duidelijk wanneer u een consultatie via het KIS hebt ontvangen? *

Was voor u de consultatie vraag duidelijk? *

Het dossier dat gedeeld wordt via het KIS geeft me voldoende inzicht om de consultatie vraag te beantwoorden? *

Hoeveel e-consulten heeft u gedaan? *

Hoeveel face to face-consulten heeft u gedaan? *

Wat vindt u van de toegevoegde waarde van het E-consult? *

Wat vindt u van de toegevoegde waarde van het face tot face consult? *

Heeft u terugkoppeling van de huisartsenpraktijk gehad op uw advies? *

Wilt u volgend jaar gebruik maken van de consultatieregeling van Synchroon? *

Wat is het grootste verbeterpunt, noem er één *

Dank voor uw medewerking!


Wilt u een kopie per mail ontvangen?
Vul hieronder dan uw e-mailadres in.