HA + POH: Evaluatie consultatieregeling GGZ - Zorggroep Synchroon

Wilt u zo vriendelijk zijn ondertaande vragen in te vullen ter evaluatie van de consultatieregeling zorggroep Synchroon. Het is mogeiijk om bij de meeste gestructureerde antwoorden een extra toelichting te typen. Deze keuze laten we over aan u.

Was u op de hoogte van het doel van consultatie? *

Heeft u vooraf voldoende instructie gehad over werkwijze consultatie? *

Heeft u vooraf voldoende instructie gehad in de werkwijze KIS? *

Was u het duidelijk wanneer u een consultatie via het KIS hebt aangevraagd? *

Kon u de consultatievraag duidelijk formuleren? *

Hoeveel e-consulten heeft u aangevraagd? *

Hoeveel face to face-consulten heeft u aangevraagd? *

Wat vindt u van de toegevoegde waarde van het E-consult? *

Wat vindt u van de toegevoegde waarde van het face tot face consult? *

Wat is het grootste verbeterpunt, noem er één *

Welke expertise mist u in de lijst van consultatiegevers? *

test *
                          

Dank voor uw medewerking!


Wilt u een kopie per mail ontvangen?
Vul hieronder dan uw e-mailadres in.