Evaluatieformulier Sandwichscholing Vasculaire Varia

Sandwichscholing Vasculaire Varia

 

Wat vond u van deze bijeenkomst?

Wilt u de onderstaande vragen beantwoorden door een rapportcijfer van 1 tot en met 10 te geven.

(1 = zeer slecht, 10 = uitstekend)


Ik ben een: *

Wat is uw totaal oordeel over deze scholing? *
                          

Heeft deze nascholing aan uw verwachtingen voldaan? *
                          

Heeft u voldoende (nieuwe) kennis kunnen opdoen tijdens deze scholing? *
                          

Zijn er voldoende handvatten aangereikt om de opgedane kennis toe te kunnen passen in de praktijk? *
                          

Heeft u voldoende inbreng kunnen hebben tijdens de scholing? *
                          

In welke mate bent u tevreden over de gekozen werkwijze waarbij plenair wordt afgewisseld met workshops in kleinere groepen? *
                          

Wat is uw oordeel over het plenaire deel van de scholing? *
                          

Wat is uw oordeel over de workshop "Meet the Expert"? (POH)
                          

Wat is uw oordeel over de workshop "Perifeer arterieel vaatlijden"? (POH)
                          

Wat is uw oordeel over de workshop "Antistolling: de plek van de nieuwe middelen"? (HA)
                          

Wat is uw oordeel over de workshop "Antrium fibrilleren: zelf behandelen of verwijzen"? (HA)
                          

Heeft u een suggestie voor een thema van een nascholing?

Heeft u algemene opmerkingen?

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquete en uw komst naar deze bijeenkomst.