Evaluatieformulier Sandwichscholing Ouderenzorg

Sandwichscholing Ouderenzorg


Wat vond u van deze bijeenkomst?

Wilt u onderstaande vragen beantwoorden door een rapportcijfer van 1 tot en met 10 te geven.

(1  =  zeer slecht, 10  =  uitstekend)


Ik ben een: *

Wat is uw totaal oordeel over deze scholing? *
                          

Heeft deze nacholing aan uw verwachtingen voldaan? *
                          

Heeft u voldoende (nieuwe) kennis kunnen opdoen tijdens deze scholing? *
                          

Zijn er voldoende handvatten aangereikt om de opgedane kennis toe te kunnen passen in de praktijk? *
                          

Heeft u voldoende inbreng kunnen hebben tijdens de scholing? *
                          

In welke mate bent u tevreden over de gekozen werkwijze waarbij plenair wordt afgewisseld met workshops in kleinere groepen? *
                          

Wat is uw oordeel over het plenaire gedeelte van de scholing? *
                          

Wat is uw oordeel over de Workshop Medicatie reviews?
                          

Wat is uw oordeel over de Workshop Chronische zorg voor ouderen?
                          

Wat is uw oordeel over de Workshop Signalering en aanpak ouderenmishandeling?
                          

Heeft u een suggestie voor een thema van een nascholing?

Heeft u algemene opmerkingen?

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquete en uw komst naar deze bijeenkomst


Wilt u een kopie per mail ontvangen?
Vul hieronder dan uw e-mailadres in.