Evaluatie substitutie DM/CVRM

Beste huisarts,

 

Graag willen we substitutie  DM/CVRM evalueren.

Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaande vragenlijst in te vullen.

We verwachten dat u maximaal 5 minuten kost.


Praktijkgegevens

Naam huisartsenpraktijk *

Naam invuller: *

Evaluatie substitutie DM

Bent u bekend met de RTA diabetes?

Wordt bij de jaarcontrole gekeken of de patiënt in het juiste echelon wordt begeleid?

Zo ja, wie voert de controle uit?

Maakt u hierbij gebruik van de ontwikkelde checklist voor hoofdbehandelaar?

Hoe beoordeelt u de tijdigheid van de overdracht van de specialist?

Hoe beoordeelt u de volledigheid van de overdracht van de specialist

Hanteert u bij een verwijzing naar de tweede lijn de RTA?

Hebt u alvorens naar de tweede lijn te verwijzen nog overleg in de eerste lijn gehad?

In hoeverre maakt u gebruik van de consultatiemodule binnen het KIS bij het consulteren van de kaderarts?

Geef op een schaal van 1 – 10 aan hoe tevreden u bent met de samenwerking met de tweede lijn?

Heeft u Verbetersuggesties m.b.t. de samenwerking?

Heeft u behoefte aan ruimere consultatiemogelijkheden van de tweede lijn?

Heeft u behoefte aan: meerdere antwoorden zijn mogelijk

Heeft u nog algemene opmerkingen, wensen of vragen?

Evaluatie substitutie CVRM

Bent u bekend met de afspraken CVRM?

Hoe beoordeelt u de duidelijkheid van de gemaakte afspraken?

Hoe beoordeelt u de tijdigheid van de overdracht van de specialist?

Hoe beoordeelt u de volledigheid van de overdracht van de specialist?

In hoeverre worden de gemaakte afspraken nagekomen door de betreffende specialistengroep?

In hoeverre ervaart u problemen met het nakomen van de gemaakte afspraken?

Vindt u dat dit project een verbetering is t.o.v. de oude situatie (b.v. hoe loopt het in uw beleving voor de patiënt)?

Als u een inschatting maakt vanuit de reacties die u van patiënten krijgt, hoe zou u de patiënttevredenheid dan scoren op een schaal van 1 -10?

Heeft u nog algemene opmerkingen, wensen, vragen verbetersuggesties?

Dank voor uw medewerking!


Wilt u een kopie per mail ontvangen?
Vul hieronder dan uw e-mailadres in.