Evaluatie Sandwichscholing Wetenswaardigheden over Palliatieve Zorg 22-02-2018

Wat vond u van de Sandwichscholing Wetenswaardigheden over Palliatieve Zorg?

Wilt u de onderstaande vragen beantwoorden door een rapportcijfer van 1 tot en met 10 te geven (1 = zeer slecht, 10 = uitstekend)?


Ik ben een: *

Wat is uw totaal oordeel over deze scholing? *
                          

Heeft de nascholing aan uw verwachtingen voldaan? *
                          

Heeft u voldoende (nieuwe) kennis kunnen opdoen tijdens deze scholing? *
                          

Zijn er voldoende handvatten aangereikt om de opgedane kennis toe te kunnen passen in de praktijk? *
                          

Heeft u voldoende inbreng kunnen hebben tijdens de scholing? *
                          

In welke mate bent u tevreden over de gekozen werkwijze waarbij plenair wordt afgewisseld met workshops in kleinere groepen? *
                          

Wat is uw oordeel over het plenaire deel van de scholing? *
                          

Wat is uw oordeel over de workshop "Acute zaken", waaronder pijn, acute sedatie en hersentumoren? *
                          

Wat is uw oordeel over de workshop "Eindstadia COPD, hartfalen en diabetes in de palliatieve zorg"? *
                          

Wat is uw oordeel over de workshop "Meet the Expert"? *
                          

Wat is uw oordeel over de workshop "Etische dilemma's"? *
                          

Heeft u nog feedback of aandachtspunten over de workshops? *

Heeft u algemene opmerkingen of een suggestie voor een thema voor een nascholing? *

Hartelijk dank voor het invullen van dit evaluatieformulier en uw komst naar de Sandwichscholing Wetenswaardigheden over Palliatieve Zorg.