Evaluatie DROOM projecten

Enquete DROOM projecten voor huisartsen Synchroon

Algemene informatie

Bij welke HAGRO bent u aangesloten? *

DROOM projecten - ALGEMEEN

Welke DROOM projecten kent u?

Van welke DROOM projecten maakt u gebruik in uw dagelijkse praktijk?

Welke DROOM projecten wilt u de komende 3 maanden gaan gebruiken?

DROOM projecten - INHOUDELIJK

We zijn benieuwd naar uw reden waarom u onderstaande DROOM projecten juist wel of niet gebruikt. Denk aan zaken zoals meerwaarde, (on)bekendheid, inhoudelijke reden, communicatie, logistieke reden (bv. zorgdomein), tijd of anders. Wilt u toelichting geven in het open tekstveld achter het DROOM project?

Gebruikt u het project Anderhalvelijns spreekuur (dermatologie)?

Gebruikt u het project Anderhalvelijns zorg telenefrologie (interne geneeskunde)

Gebruikt u het project Consultatie zonder doorverwijzing (orthopedie)?

Gebruikt u het project Eenmalig consult bij een PSA tussen 3 en 10 (urologie)?

Gebruikt u het project Eerstelijns cardiodiagnostiek waaronder functieonderzoek en vanaf 18 jaar: cardiale echo, ECG, 24 uurs tensiemeting en inspannings ECG (cardiologie)?

Gebruikt u het project Screeningscentrum (oogheelkunde)?

Gebruikt u het project Diverse scopie onderzoeken (MDL)?

Gebruikt u het project Schouderspreekuur (orthopedie)?

Gebruikt u het project Acuut sportletsel knie met MRI indicatie (orthopedie)?

Gebruikt u het project Samen beslissen (met behulp van de drie goede vragen en de keuzehulpen)?

Gebruikt u het project COPD consult (sneldiagnostiek)? *

Gebruikt u het project Terugverwijzingen van DM en CVRM patiënten naar de huisarts? *

Gebruikt u het project Prikkelbaar darm syndroom: reduce PDS (MDL)? *

Gebruikt u het project Regionaal palliatief advies team (diverse specialismen)? *

Gebruikt u het project Rugexpertise team (anesthesiologie, pijngeneeskunde en neurologie)? *

Gebruikt u het project Fotodiagnostiek via de huisartsenpost (radiologie)? *

DROOM projecten - COMMUNICATIE

Waar zoekt u voor specifieke informatie over DROOM initiatieven en regionale transmurale afspraken (RTA's)

Op welke manier zou u op de hoogte willen worden gebracht van nieuwe DROOM initiatieven?

DROOM projecten - OPMERKINGEN

Zijn er adviezen, vragen of opmerkingen die u nog wilt vermelden betreffende DROOM projecten?

Dank voor uw medewerking


Wilt u een kopie per mail ontvangen?
Vul hieronder dan uw e-mailadres in.