Enquete verwijzingen naar voetpoli

Graag willen wij u een aantal korte vragen stellen over de diabetische voetenpoli van Bernhoven. Deze vragen hebben als doel inzicht te krijgen over de tevredenheid en over de verwijzingen naar deze voetenpoli.
Fijn als u wilt deelnemen aan deze kleine enquete.

 

 


Bent u bekend met de diabetische voetpoli in Bernhoven? *

Weet u hoe u moet verwijzen naar de voetpoli van Bernhoven? *

Hoe vaak hebt u de laatste 6 maanden naar de voetpoli Bernhoven verwezen? *

Verwijst u wel eens naar een voetpoli van een ander ziekenhuis? *

Zo ja, naar welk ziekenhuis verwijst u? *

Bent u tevreden over de diabetische voetpoli van Bernhoven? *

Graag een korte toelichting: *

Huisartsenpraktijk: *

E-mail: *

Hartelijk dank voor uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Zorggroep synchroon