Enquete t.b.v. kwaliteit project schouderklachten

Voor het kwaliteitsproject schouderklachten willen wij inventariseren op welke wijze de sub-acromeale injectie en de intra-articulaire injectie van de schouder in uw praktijk wordt uitgevoerd. Daarvoor hebben we een aantal vragen geformuleerd met het verzoek aan u deze vragen te beantwoorden. 

Geeft u ooit schouderinjecties? *

Als u geen schouderinjecties geeft, verwijst u daarvoor dan naar: *

Indien anders; verwijzing naar: *

Hoe vaak per jaar geeft u de sub-acromeale injectie? *

Hoe vaak per jaar geeft u de intra-articulaire injectie? *

Heeft u behoefte aan nascholing t.a.v. indicatie van schouderinjecties? *

Heeft u behoefte aan nascholing t.a.v. de uitvoering van schouderinjecties? *

Verwijst u bij schouderklachten bewust naar een FT van het schoudernetwerk in uw regio? *

Maakt u gebruik van echo diagnostiek voor de schouder? *

Zo ja, via: *

Indien anders, dan echo diagnostiek via: *

Zijn er nog vragen en/of opmerkingen? *

Hartelijk dank voor uw reactie.


Met vriendelijke groet,

 

Zorggroep Synchroon
Dan Hoevenaars