Enquete ouderenzorg

Synchroon is, samen met regionale partijen, aan het bekijken op welke manier de ouderenzorg in de huisartsenpraktijk verder vorm gegeven kan worden. En welke ondersteuning Synchroon daarbij kan leveren. Het is daarbij natuurlijk van belang om van u als huisarts input te krijgen.  Waar is behoefte aan, welke vragen leven er in uw praktijk? Wij vragen u dan ook onderstaande vragen in te vullen, het zal slechts enkele minuten van uw tijd kosten! Het is fijn als u voor 22 mei wilt reageren.

Maakt u gebruik van de module ouderenzorg van CZ?

Maakt u gebruik van de module ouderenzorg van VGZ?

Heeft de POH-S uren voor gestructureerde ouderenzorg?

Zo ja, hoeveel uur per week?

Werkt u wel eens samen met een specialist ouderenzorg?

Zo ja, (aankruisen, meerdere antwoorden mogelijk)?

Werkt u samen in de ouderenzorg met (graag aankruisen, meerdere antwoorden mogelijk)?

Wat zijn voor u de belangrijkste knelpunten in de ouderenzorg in uw praktijk?

Op welke manier zou Synchroon u kunnen ondersteunen met de ouderenzorg?

Dank voor uw medewerking!

 

Namens bestuur Synchroon.Wilt u een kopie per mail ontvangen?
Vul hieronder dan uw e-mailadres in.