Enquete Data analyse KIS - tijdsbesparing & kwaliteitsverhoging

Wilt u onderstaande vragen invullen.

Bent u Huisarts of POH *

Heeft u de mailing over data analyse KIS, tijdbespraing en kwaliteitverhoging ontvangen van info@synchroon.info op 26 september 2016? *

Heeft u de stukken samen met huisarts en POH besproken? *

Kunt u een of meerdere conclusies benoemen van dit overleg?

Heeft u behoefte aan meer uitleg over deze manier van analyseren en adviseren?

Een van de bijlages was een lijst met DM2 patienten die op meerdere indicatoren ontregeld waren. Heeft u die patienten in uw diabetesteam besproken?

Kunt u een cijfer geven t.a.v. het nut van dit soort analyses: 0-10

Hartelijk dank voor uw deelname.


Wilt u een kopie per mail ontvangen?
Vul hieronder dan uw e-mailadres in.