Enquete communicatie dietisten

Graag willen wij, diëtisten, onze manier van communiceren binnen de keten via VitalHealth KIS optimaliseren.  Deze enquête is opgesteld met als doel inzicht te krijgen in de huidige manier van verslaglegging, waar kunnen we verbeteren en waar zijn we goed op weg.
Fijn als u wil deelnemen aan de enquête en daarmee bijdraagt aan het optimaliseren van onze communicatie. De enquête zal ongeveer vijf minuten in beslag nemen.

 

Vriendelijke groet,

 

Anneloe Rijpkema en Lieke van den Krommenacker, namens DIS (Diëtisten In Samenwerking)


Bent u huisarts of POH?

Wat vindt u belangrijk in een rapportage die u van een diëtist ontvangt?

Kunt u aangeven hoe belangrijk u in een rapportage de onderstaande onderwerpen vindt? (score 1= niet belangrijk, 5= heel belangrijk). Korte rapportage:

Uitgebreide rapportage

Opmerkingen voedingspatroon

Gemiddeld alcohol gebruik

Mist u gegevens waarmee een rapportage kan worden verbeterd? Ja/nee Zo ja welke:

Advies gegeven stoppen met roken

Hoe gaat u om met vragen over voeding tijdens een gesprek?

Advies lichaamsbeweging gegeven

Besproken van Richtlijnen Goede Voeding

Middelomtrek

Lengte

Gewicht

BMI

Vet Vrije Massa

Resultaat pedometer

Andere apps zoals Eetmeter

Anders zoals:

Wanneer vindt u het van belang dat we rapporteren?

Wat is voor u het moment om door te verwijzen naar een diëtist?

Is er verschil per ziektebeeld wanneer de diëtist ter sprake komt? Wilt u het item aanvinken en uw toelichting erachter plaatsen?

Wanneer leest u de rapportage van de diëtist?

Bedankt voor uw tijd en het invullen van de vragen, als u nog wat wil toevoegen, kan dat hieronderWilt u een kopie per mail ontvangen?
Vul hieronder dan uw e-mailadres in.