Enquete Mammapoli Bernhoven voor huisartsen Synchroon

1. Voor welke indicatie maakt u een verwijzing voor de rontgen voor Mammografie / echo mamma? (Meerdere antwoorden mogelijk.)

2. Voor welke indicatie maakt u een verwijzing naar de mammapoli? (Meerdere antwoorden mogelijk)

De volgende vragen gaan alleen over de indicatie als er een knobbeltje in de borst zit.

3. Wat doet u als u besluit dat een knobbeltje in de mamma nadere analyse nodig heeft?

4. Als u besluit eerst te verwijzen naar de rontgen, wat is daar de reden van? (Meerdere antwoorden mogelijk)

5. Heeft u het idee dat de kosten voor het eigen risico een belemmering is waarom patienten niet naar de mammapoli toegaan?

De volgende vragen gaan over het functioneren van de mammapoli.

6. Wat vindt u van de wachttijd (maximaal 2 werkdagen) voor de afspraak op de mammapoli?

Sinds juli 2015 is er in Bernhoven de eendagsdiagnostiek in het Borstcentrum. Dit is in 1 dag intake, mammografie, echografie en punctie, met aan het eind van de dag de (voorlopige) uitslag.

7. Hoe vindt u dat dit gaat?

8. Er volgt een brief (via e-zorg) na het bezoek aan de mammapoli. Hoe vindt u de wijze van terugkoppeling?

9. Zijn er adviezen, vragen of opmerkingen die u nog wilt vermelden betreffende de mammapoli Bernhoven?


Wilt u een kopie per mail ontvangen?
Vul hieronder dan uw e-mailadres in.