Declaratieformulier deskundigheidsbevordering lokaal GGZ samenwerkingsnetwerk

Voor een casuïstiekbespreking in het kader van deskundigheidsbevordering consultatieve raadpleging eerstelijns Basis GGZ kunt u als medisch specialist bij Synchroon declareren:

  •  € 250,00 (all in tarief).  Dit bedrag is inclusief reiskosten en eventuele BTW.

 

Vul daartoe alle onderstaande velden in.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met declaratie@synchroon.info


Gegevens medisch specialist

Naam medisch specialist *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

IBAN Bank/gironummer *

Ten name van *

Casuistiekbespreking

Datum *

Deelnemende HA praktijk(en) *

Aantal deelnemende huisartsen *

Aantal deelnemende POH-GGZ *

Dank!

 

Met vriendelijke groet,

 

Zorggroep Synchroon.Wilt u een kopie per mail ontvangen?
Vul hieronder dan uw e-mailadres in.