Melden van een Incident Patientenzorg Chronische Ketenzorg

In de zorg naar onze patiënten in de keten gaat wel eens wat mis. Om daarvan te leren heeft Synchroon een protocol uitgewerkt voor het melden van (bijna) fouten en (bijna) incidenten in de Patiëntenzorg Chronische Ketenzorg.

 

Door (bijna) incidenten te registreren krijgen we een beeld welke ketenprocessen risicovol zijn en kunnen incidenten naar het juiste adres worden doorgespeeld.

 

Met incident melden wordt bedoeld: het melden van “alles wat niet de bedoeling is”.
Het gaat daarbij niet alleen om gebeurtenissen die tot daadwerkelijke schade voor patiënten hebben geleid, maar ook om bijna-incidenten.

 

Calamiteiten, incidenten die tot ernstige schade of de dood van een patiënt hebben geleid, moeten direct gemeld worden bij de Raad van Bestuur/directie/huisarts van de betreffende instelling en binnen 48 uur bij de MIP commissie van de instelling.

 

Incidenten die zich in de keten hebben voorgedaan, kunt u digitaal melden, klik hier.

 

De link is niet bedoeld voor het doorgeven van klachten van patiënten. Hoe klachten gemeld kunnen worden zie klik hier.